Usein kysytyt kysymykset

Nämä ovat askaruttaneet asiakkaitamme eniten

Miten EnergiaGuru® eroaa perinteisistä meklareista? Olemme olleet meklarin asiakkaana useita vuosia. Mitä lisäarvoa te tuotte meille?

Meklari ostaa ja välittää sähköä asiakkaalle sähköpörssistä. Asiakkaan EnergiaGuru®-palveluohjelmisto antaa valmiit raamit miten ja millä ehdoilla meklari tekee kauppaa sähköpörssissä. Lisäarvo perustuu täysin riippumattomaan sähkön hinnan kilpailukykyluokitteluun ja toteutuvaan säästöön.

Myyttekö sähköä?

Emme myy, emmekä välitä sähköä, joten emme myöskään toimi sähkömarkkinaosapuolena. EnergiaGuru®-palvelu on asiakkaan oma Web-pohjainen ohjelmisto, johon hänellä on kirjautumistunnukset.

Mikä on Toimintamalli? Miten se toimii? Miten valitaan paras toimintamalli?

Toimintamallissa on useita sähkön hankinnan ostovaihtoehtoja asiakkaalle. Tomintamallin avulla Energiaguru®-palvelu ajaa useita mahdollisia ostovaihtoehtoja ja toimintatapoja asiakkaalle. EnergiaGurun® analyytikot tarkastavat tulokset, josta ehdotetaan asiakkaalle kilpailukyvyllisempi ja kustannustehokkaampi tapa hankkia sähkönsä.

Miten Toimintamallissa ohjataan välittäjiä ja sähköyhtiöitä?

Toimintamallista asiakas ottaa käyttöön parhaan mahdollisen esitetyn  toimintatavan ja se ladataan EnergiaGuruun® edullisen sähkönhankinnan varmistamiseksi. Ohjaus tapahtuu suoraan automaattisesti asiakkaan sovellusohjelmasta tai puoliautomaattisesti EnergiaGurun®-hälytysinformaation mukaisesti.

Paljonko asiakkaanne ovat säästäneet parhaimmillaan?

Asiakkaamme ovat säästäneet keskimäärin 20 prosenttia.

Onko toista tällaista työkalua olemassa?

Ei ole vastaavaa. Työkalu perustuu keksintöön, jonka vuoksi keksintösäätiö lähti mukaan.

Asennetaanko ohjelma asiakkaan koneelle? Yrityksessämme ei ole mahdollista asentaa koneelle ulkopuolisia ohjelmia.

Ohjelmistoa ei asenneta koneelle. Ohjelmistopalvelu toimii täysin pilvipalvelumuotoisena, johon asiakas saa kirjautumistunnukset.

Ymmärsinkö oikein? Asiakkaana saan tiedon sähkömarkkinoiden parhaista hinnoista ja voin verrata omia sopimuksia niihin?

Kyllä. Kaikki tapahtuu anonyymisti. Emme paljasta kenenkään asiakkaan identiteettiä.

Millaisia asiakkaita teillä on? Paljonko ne kuluttavat sähköä?

Meillä on pk-, suuryrityksiä ja julkisen alan toimijoita sekä yhteisöjä. Pienimpien vuosikulutus on noin 300 MWh vuodessa ja suurimpien noin 1 TWh vuodessa.

Toimitteko koko Suomen alueella? Teillä ei ole edustajia joka paikassa.

Kyllä, toimimme koko Suomen alueella. Edustajamme tulee pyydettäessä yritykseenne kertomaan lisää EnergiaGurusta®. Lisäksi EnergiaGuru®-nettisivuillamme on yhteystiedot, johon säästöistä kiinnostuneet voivat halutessaan ottaa yhteyttä.

Miten te täydennätte sähköpörssiä?

Sähköpörssissä tehdään kauppaa isoissa erissä ja isoilla määrillä. Sähköpörssissä ei näy yksittäisten asiakkaiden pelkästään sähkön hankintaan/ostoon liittyvät kaupat. Monet sähkökaupat ovat suoraan kahdenkeskisiä (asiakas / sähköyhtiö), jotka eivät myöskään näy pörssissä.

Mitä tarkoittaa päällekkäisten toimintamallien ohjaus?

Nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa pitää olla varasuunnitelma, jos sähkömarkkina ei mene odotettuun suuntaan. Useita eri markkinatilanteisiin sopivia toimintamalleja ajetaan päällekkäin ja niistä otetaan käyttöön aina kuhunkin tilanteeseen sopiva toimintamalli. Päällekkäisten toimintamallien ohjaustoiminnolla vältetään negatiiviset hintariskit omassa sähkön hinnassa.

Mikä on hintaputki?

Hintaputkia käytetään asiakkaalle laadituissa sähkön hankinnan toimintamalleissa. Riskienhallinnallisessa hintaputkessa on sähkön oston yläraja ja alaraja, jolla asiakas varmistaa edullisen sähkön hankinnan.

Olemme yrityksessämme harkitsemassa aurinkosähkön hankintaa. Osaatteko auttaa asiassa? Myös edullinen ostosähkö kiinnostaa.

Osaamme auttaa. Ottakaa yhteys myyntitiimiimme, niin kerromme lisää EnergiaGuru® Hajautetun tuotannon Gurupaketista

Mitä teillä on tarjota sähkösopimusten parantamiseksi?

Pystymme luokittelevalla läpivalaisulla perinteisiä menetelmiä paremmin todentamaan sähkösopimukset, sekä kehittämään sähkön hankintatoimintaa niin että se toimii talouden nousu- ja laskusuhdanteissakin.

Miten varmistatte puolueettomuuden?

Emme ole markkinatoimija, kuten välittäjä tai sähköyhtiö, joka toimii sähköpörssissä. Tarjoamme ohjelmiston, jolla asiakas ohjaa markkinatoimijoita. Toimimme asiakaslähtöisesti asiakkaan oman EnergiaGuru®-ohjelmiston kautta.

Emme haluaisi vaihtaa sähköyhtiötä. Käykö tämä EnergiaGurussa®?

Kyllä käy. Ohjelmiston käyttö ei vaadi sähköyhtiön vaihtamista. EnergiaGurun® avulla löydetään ratkaisut tähänkin toimintaan.

Olemme aloittava yritys. Emme tiedä vielä sähkön kokonaiskulutusta ja tämä sähkömarkkina on vieras asia. Osaatteko auttaa?

Osaamme auttaa. Asiantuntijamme auttavat teitä mielellään. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Ymmärrän sähkömarkkinoista todella vähän. Miten paljon teidän systeemissänne pitää tietää alasta?

Sähköasioista ja – markkinoista ei tarvitse tietää. Me opastamme ja kerromme, mitä missäkin tilanteessa kannattaa tehdä ja mikä on teidän yrityksenne kannalta paras ratkaisu.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!