KOTIMAINEN SÄHKÖMARKKINOIDEN ASIANTUNTIJA

Hallitsee sähkön kokonaiskilpailukyvyn

EnergiaGuru®

Suomen Energianeuvonta Oy on kehittänyt yrityksille ja yhteisöille sekä sähköyhtiöille puolueettomaan ja läpinäkyvään vertailuun tarkoitettuja EnergiaGuru-toimintamalleja, joiden avulla yrityksien ja yhteisöjen on vaivatonta hallita sähkön hankintaa ja käyttöä EnergiaGurun avustuksella tai yhdessä sähköyhtiönsä kanssa.

Uusi yrityksille ja sähköyhtiöille suunnattu EnergiaGuru Antipörssi-varmuusjärjestelmä ja hybridimarkkinajärjestelmä yhdistävät sähkön siirto- ja myyntihinnat sekä energiankulutukset helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi, mikä poistaa turhia päällekkäisyyksiä ja välikäsiä. Tämä lisää säästöjä ja luo kilpailukykyä kaikille osapuolille.

EnergiaGurun avulla on helppo seurata ja ohjata millä ehdoilla ja miten sähkökauppaa käydään sähköpörssissä, kattaen myös sähkön vähittäismarkkinoiden nyky- ja tulevat hinnat, jotka eivät näy sähköpörssissä. EnergiaGurun antipörssi-varmuusjärjestelmä täydentää kuluttajavetoisuudellaan sähköpörssin puutteita asiakkaan hyväksi.

EnergiaGuru on uuden ajattelumallin innovaatio asiakaslähtöisemmälle ja läpinäkyvämmälle toiminnalle.

EnergiaGuru® ohjelmisto sisältää:

EnergiaGuru® Antipörssi-varmuusjärjestelmä

EnergiaGurun uusin innovaatio on Antipörssi-varmuusjärjestelmä. Antipörssi ja Antiennuste perustuvat vähittäismarkkinoiden loppuasiakkaiden lukkoon lyödyille sopimushinnoille ja tulevien pörssikauppojen asetetuille ostohintarajoille. Sähköpörssin hintamuutoksien epävarmuudet yhdistettynä Antipörssin varmuuteen luovat uusia säästömahdollisuuksia sähkön vähittäismarkkinoiden yksittäisille asiakkaille. Toisiaan tukevan toiminnan perusajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn ja tuloksen tehokkaampi parantaminen uudella läpinäkyvällä ja luotettavalla EnergiaGuru Antipörssi-varmuusjärjestelmällä.

EnergiaGuru® Hybridimarkkinajärjestelmä

EnergiaGurun uuden teknologian Hybridimarkkinajärjestelmä yhdistää yritykset ja yhteisöt sähköyhtiönsä kanssa läpinäkyvällä ja puolueettomalla toimintatavalla. Tämän järjestelmän avulla yrityksien ja yhteisöjen sähkön siirto- ja myyntihinnat sekä energiankulutus yhdistetään helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi yhdessä sähköyhtiön kanssa, poistaen turhia epävarmuuksia ja päällekkäisyyksiä sähköliiketoiminnassa. EnergiaGurun Hybridimarkkinajärjestelmän avulla kaikki osapuolet säästävät aikaa, vaivaa ja rahaa.

EnergiaGuru® Toimintamalli

EnergiaGurun sähkökaupan toimintamalli sisältää eri menetelmiä ja toimintamalleja nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen, myös muuttuvissa markkinatilanteissa. Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään paras mahdollinen asiakaslähtöinen toimintatapa sähkön hankintaan. EnergiaGurun avulla voidaan toteuttaa erilaisia toimintamalleja, joista valitaan kilpailukykyisin ja kustannustehokkain toimintamalli sähkön hankintaanne.

EnergiaGuru® Sähkökaupanluokitus

EnergiaGurun sähkökaupanluokitus luokittelee ja todentaa puolueettomasti asiakkaan nykyisen sähkönhankinnan toimintamallin, kustannustehokkuuden sekä kilpailukyvyn markkinoiden parhaisiin hintakiinnityksiin ja sopimuksiin verrattuna. EnergiaGurun luokituksella voimme osoittaa nykyisten sopimusten euromääräiset säästöpotentiaalit sekä luokittelemaan hyvillä ja oikea-aikaisilla sekä oikean määräisillä hintakiinnityksillä saavutetut edut.

EnergiaGuru® Sähkökaupan kokonaiskilpailukyvynluokitus

EnergiaGurun sähkön kokonaiskilpailukyvynluokitus luokittelee ja todentaa puolueettomasti ja kokonaisvaltaisesti asiakkaan nykyiset sähköenergian ja siirron kustannukset, kustannustehokkuuden sekä kilpailukyvyn markkinoiden edullisimpiin toimintamalleihin, sopimuksiin ja siirtotuotteisiin verrattuna.

EnergiaGuru® -tuotteet

EnergiaGuru® TäysGuru

EnergiaGurun TäysGurupaketti sisältää täyden palvelun: Asiakaskohtaisen suunnitelman, toteutuksen ja todennuksen, mihin kuuluu toimintamalli, sähköenergianluokitus, sähkönsiirronluokitus, kokonaiskilpailukyvyn luokitus, aktiivisen riskienhallinnan yhdessä asiakkaan kanssa, hintaputket, yleiset hintojen kiinnityshälytykset asiakkaan hyväksymien hintaputkien avulla.

TäysGurupaketilla saadaan selville yritysten ja yhteisöjen kokonaisenergia-tehokkuus joka on sähköenergian ja sähkönsiirron yhteenlaskettu kokonaiskilpailukyky muihin sähkönkäyttäjiin nähden. Tällä tavoin yritykset voivat vertailla esimerkiksi eri paikkakuntien kilpailukykyä investointeja suunnitellessa. Dynaamisen sähkösopimuksen ja sähkön hankintaan luotujen hintaputkien sekä sähkömarkkinoita 24/7 valvovan EnergiaGuru-ohjelmiston kanssa saavutetaan huomattavia säästöjä. TäysGurupaketti sisältää myös sähköveroluokan tarkastuksen. Yritykset voivat säästää sähkön siirtokustannuksissa, jos veroluokka on väärin. Väärän veroluokan johdosta voi saada veronpalautusta.

EnergiaGuru®-paketti

EnergiaGuru®-palvelu sisältää täyden palvelun: asiakaskohtaisen suunnitelman, toteutuksen ja todennuksen, mihin kuuluu toimintamalli-, luokituspalvelu, aktiivisen riskienhallinnan yhdessä asiakkaan kanssa, hintaputket, yleiset hintojen kiinnityshälytykset asiakkaan hyväksymien hintaputkien avulla. Dynaamisen sähkösopimuksen ja sähkön hankintaan luotujen hintaputkien sekä sähkömarkkinoita 24/7 valvovan EnergiaGuru-ohjelmiston kanssa saavutetaan huomattavia säästöjä. EnergiaGurupaketti sisältää myös sähköveroluokan tarkastuksen. Yritykset voivat säästää sähkön siirtokustannuksissa, jos veroluokka on väärin. Väärän veroluokan johdosta voi saada veronpalautusta.

EnergiaGuru® ToimittajaGurupaketti

ToimittajaGurupaketissa läpivalaistaan puolueettomasti sähkömarkkinat jopa tuotannosta loppukäyttäjiin. Yhteistyössä sähköyhtiö, verkkoyhtiö ja loppukäyttäjä yhdistävät voimavaransa ja pyrkivät yhdessä parantamaan sähkön käytön kokonaisenergiatehokkuutta josta kaikki hyötyvät. Tätä kokonaisuutta ohjataan EnergiaGuru-ohjelmistopalvelun avulla. Tällä tavoin saavutetaan kaikille osapuolille kustannustehokkuutta, kilpailukykyä, helppoutta ja budjetoitavuutta ennakoivasti myös tulevaisuuteen läpinäkyvästi. Tämä näkyy tuloksellisena toimintana jokaiselle mukana olevalle yhtiöille.

ToimittajaGurupaketin toimintaperiaatteena sähköyhtiö voi hoitaa suoraan asiakkaan hintakiinnitykset tuleville vuosille yhdessä asiakkaan kanssa sovittujen EnergiaGuru-ohjelmiston ostohintahälytysten mukaan. Sähkönkulutuspiikkien hyvällä hallinnalla ja ohjauksella saadaan kokonaisenergiatehokkuutta parannettua. Jos loppuasiakkaalla on myös omaa sähköenergiantuotantoa osaksi tai yli oman tarpeen, niin tällä palvelulla voimme hallita sitä yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa. Yhteistyössä yhteistyökumppaniemme, esimerkiksi EM Finance Oy:n kanssa on palvelua mahdollista laajentaa myös sijoituspalvelulain alaisiin sähkökaupan palveluihin. ToimittajaGurupaketti sisältää myös sähköveroluokan tarkastuksen. Yritykset voivat säästää sähkön siirtokustannuksissa, jos veroluokka on väärin. Väärän veroluokan johdosta voi saada veronpalautusta.

EnergiaGuru® Hajautetun tuotannon Gurupaketti

EnergiaGuru-palvelun ja ohjelman avulla pystytään optimoimaan hajautetun sähköntuotannon (esim. aurinkosähkön) hyödyt: sähkön hankinnan hallinta silloin kun omaa tuotantoa on paljon tai vähän. Kaksi asiaa yhdessä – edullinen omatuotanto yhdistettynä edulliseen ostosähköön.

Toimitamme aurinkosähköjärjestelmiä yhteistyössä Green Energy Finlandin kanssa. Kysy lisää!
Green Energy Finland

EnergiaGuru® Sähkötarkastus Gurupaketti

TImo Tanhuala

Sähkötarkastus Gurupaketin kautta suoritamme lakisääteiset ja yleiset sähkölaitteistojen tarkastukset yhdessä Tukesin valtuuttaman Sähkötarkastus Timo Tanhualan kanssa. Teemme myös vapaaehtoisia sähkötarkastuksia, sähkön laatumittauksia, pääsulakekoon tarkistusmittaukset ja kompensoinnin tarkastusmittaukset (loissähkö).

EnergiaGurun avulla yritykset ja yhteisöt säätävät rahaa sekä parantavat kilpailukykyä