EnergiaGuru® M

Effektiv lösning för att minimera kostnaderna för elförsörjning

EnergiaGuru® M -tjänsten är till för ditt företag om dess årliga elförbrukning hålls mellan 100 MWh–5 000 MWh. Syftet med tjänsten är att spara både din tid och dina pengar. Vi tar hand om allt du behöver för att få ett överkomligt och förnuftigt elavtal för ditt företag. I vår tjänst ingår:

  • Fortlöpande upphandling och underhåll av elavtal
  • Uppsägning av det gamla elavtalet
  • Uppgörande av nytt elavtal

Elupphandling ställer olika börsprodukter till ditt förfogande. Våra analytiker övervakar kontinuerligt elmarknaden och väljer lösningar som passar just dig. Vår service gör det möjligt att uppnå i genomsnitt 20% årsbesparing i ditt företags elkostnader.

EnergiaGurus® verksamhet bygger på exakta marknadsdata och en hybridmodell för elförsörjning som utnyttjar ett varierat utbud av elmarknadens olika alternativ. Efter ibruktagning utlokaliserar du din elförsörjning till ett proffs och behöver bara följa resultaten. Som användare av EnergiaGuru® gör du dig redo för konkurrenskraftig och förmånlig el – nu och i framtiden.

Räknare

Information om kundpris

2016

2017

2018

Elförsörjning hittills (moms 0 %) 2016 2017 2018
Förbrukning (MWh/år)
Realiserat snittpris (€/MWh)
EnergiaGuru®-pris (€/MWh)*
Skillnad jämfört med EnergiaGuru®-pris i %
Skillnad jämfört med EnergiaGuru®-pris i €/år
pris inklusive regional prisskillnad och systemprodukt, ingen kundspecifik marginal. Dessa är de priser som har uppnåtts av EnergiGuru®-kunder genom åren.

Potentiella besparingar:

Kontakta oss

Kontakta oss

Ville Knaapila

större kunder
tel. 046 8500 856
ville.knaapila@energiaguru.fi

Tanja Sotka

försäljningschef
tel. 045 27 44 184
tanja.sotka@energiaguru.fi

EnergiaGuru® M

1000 MWh-5 000 MWh

GRUNDUPPGIFTER

Anslutningsavgift

  • – Anslutningsavgiften är 500 €, varav vi krediterar 400 € under avtalsperioden.

Kostnader för tjänsten under avtalsperioden

  • Utöver anmälningsavgiften betalar du bara om din elförbrukning effektiveras med hjälp av vår tjänst.
  • Vi debiterar 50 % av de besparingar som uppstått

Avtalsperiod

  • Avtals periodens längd är 5 år.

Stäjrnklasser

Prisklasser på elmarknaden 2018
Energipriset varierar upp till 50 procent mellan olika företag och i allmänhet debiteras företagen 20,00 € – 60,00 €/MWh. I vilken stjärnklass låg ditt företags pris 2018?


Snittpris: 29,08 €/MWh


Snittpris: 35,52 €/MWh


Snittpris: 41,36 €/MWh


Snittpris: 47,21 €/MWh


Snittpris: 57,27  €/MWh

”Koll på kostnader med EnergiGuru”

Elens andel av bolagets kostnader är i en betydande roll och det är viktigt för vår verksamhet att bibehålla en stabil kostnadsnivå. På så sätt kan vi göra planer långt framöver utan att behöva oroa oss för stora kostnadsförändringar. För vår verksamhet är det mycket viktigt att enkelt och tillförlitligt kunna se när det finns rätt motiv att fatta beslut och inte. Med hjälp av Energy Guru® har vi trots de ökade marknadspriserna lyckats bibehålla en måttlig kostnadsnivå och därigenom sparat tusentals euro i elförsörjning på årsbasis. Tidigare hade vi bara en synpunkt och en rekommendation i frågan, men nu har vi neutralt stöd för vårt beslut. Det är viktigt för oss att vi får en synpunkt från annat håll än ur elförsäljningsföretagets synvinkel.

När vi blev EnergiGuru®-kund, upptäckte vi att vi under de senaste åren har haft bara tre stjärnor i EnergiGuru®-klassificeringen. Detta innebär att mer än 40 % av konsumenterna förvärvade elektricitet billigare än vi gjorde. Vi blev förvånade, som en stor köpare tyckte vi att vårt pris var definitivt konkurrenskraftigt. Medhjälp av EnergiGuru® har vi nu uppnått betyget femstjärnig kund och gjort avsevärda besparingar i kostnaden för elförsörjning.

Ett finskt trädgårdsföretag

Med hjälp av EnergiaGuru® sparar företag och organisationer pengar på elinköpen