EnergiaGuru® L

Effektiv lösning för att minimera kostnaderna för elförsörjning

EnergiaGuru® L-tjänsten är avsedd för företag med en årlig elförbrukning på 5 GWh-1 TWh. Syftet med tjänsten är att spara både din tid och dina pengar. Vi tar hand om allt du behöver för att få ett överkomligt och förnuftigt elavtal för ditt företag. I vår tjänst ingår:

 • Underhåll av elavtal och vid behov konkurrensutsättning
 • Utarbetande av material för anbudsförfrågan
 • Övervakning och genomförande av strategin för elförsörjning
 • Utarbetande av en aktiv strategi för elförsörjning
  • Skapande av en riskhandbok
  • Skapande av modell för inköpsaktiviteter, med prisgränser

Elupphandling ställer olika börsprodukter till ditt förfogande. Våra analytiker övervakar kontinuerligt elmarknaden och väljer lösningar som passar just dig. Vår service gör det möjligt att uppnå i genomsnitt 20% årsbesparing i ditt företags elkostnader.

EnergiaGurus® verksamhet bygger på exakta marknadsdata och en hybridmodell för elförsörjning som utnyttjar ett varierat utbud av elmarknadens olika alternativ. Efter ibruktagning utlokaliserar du din elförsörjning till ett proffs och behöver bara följa resultaten. Som användare av EnergiaGuru® får du en modern verksamhetsmetod och förmånlig el – nu och i framtiden.

Ladda ner revisionsmallen här

Räknare

Information om kundpris

2016

2017

2018

Elförsörjning hittills (moms 0 %) 2016 2017 2018
Förbrukning (MWh/år)
Realiserat snittpris (€/MWh)
EnergiaGuru®-pris (€/MWh)*
Skillnad jämfört med EnergiaGuru®-pris i %
Skillnad jämfört med EnergiaGuru®-pris i €/år
pris inklusive regional prisskillnad och systemprodukt, ingen kundspecifik marginal. Dessa är de priser som har uppnåtts av EnergiGuru®-kunder genom åren.

Potentiella besparingar:

Kontakta oss

Kontakta oss

Tanja Sotka

försäljningschef
tel. 045 27 44 184
tanja.sotka@energiaguru.fi

Ville Knaapila

större kunder
tel. 046 8500 856
ville.knaapila@energiaguru.fi

EnergiaGuru® L

Över 5 000 MWh
Effektiv lösning för att minimera kostnaderna för elförsörjning för stora (och medelstora) förbrukningskvantiteter

GRUNDUPPGIFTER

Auditering

 • Ibruktagandet av tjänsten inleds genom en auditering som omfattar bland annat en utredning av elförsörjningens dagsläge och sparpotential samt utvecklingsåtgärder och handlingsplan.
 • Det konsumtionsbaserade priset för auditering är 5 000 – 10 000 € (moms 0 %)
 • Auditeringens pris krediteras till fullo under avtalsperioden.

Kostnader för tjänsten under avtalsperioden

 • Du betalar bara om du använder vår tjänst för att effektivera din elförsörjning.
 • Under de tre första åren fakturerar vi 40 % för inbesparingar, varefter vi fakturerar 20 % av realiserade inbesparingar.

Avtalsperiod

 • Avtalsperiodens längd är tre år, varefter avtalet fortsätter tills vidare.

Stjärnklasser

Prisklasser på elmarknaden 2018
Energipriset varierar upp till 50 procent mellan olika företag och i allmänhet debiteras företagen 20,00 € – 60,00 €/MWh. I vilken stjärnklass låg ditt företags pris 2018?


Snittpris: 29,08 €/MWh


Snittpris: 35,52 €/MWh


Snittpris: 41,36 €/MWh


Snittpris: 47,21 €/MWh


Snittpris: 57,27 €/MWh

”EnergiaGurulla kulut kuriin”

Sähkön osuus yrityksemme kustannuksista on merkittävässä roolissa ja toimintamme kannalta on erittäin oleellista, että sen kustannustaso pysyy vakaana. Näin voimme tehdä suunnitelmia myös pitkälle tulevaisuuteen ilman  huolta suurista muutoksista kustannuksissa. Toimintamme kannalta on hyvin tärkeää nähdä helposti ja luotettavasti, milloin on oikeat perusteet tehdä päätöksiä ja milloin taas ei. EnergiaGuru®-palvelun avulla olemme onnistuneet pitämään maltillisen kustannustason markkinahintojen noususta huolimatta, ja sitä kautta saaneet säästettyä sähkönhankinnassa pelkästään vuositasolla tuhansia euroja. Aiemmin käytössämme oli vain yksi näkökanta ja suositus asiaan, mutta nyt saamme puolueettoman tuen päätöksellemme. Meille on tärkeä, että saamme näkökannan muualtakin kuin sähkönmyyntiyhtiön näkökulmasta.

Tullessamme EnergiaGurun® asiakkaiksi meille selvisi, että olemme olleet menneinä vuosina EnergiaGurun® luokituksessa vain kolmessa tähdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 40 % kuluttajista hankki sähkön edullisemmin kuin me. Olimme yllättyneitä, sillä suurena hankkijana ajattelimme hintamme olevan ehdottomasti kilpailukykyinen. EnergiaGurun® avulla olemme nyt päässeet luokituksessa viiden tähden asiakkaiden joukkoon ja tehneet huomattavia säästöjä sähkönhankinnan kustannuksissa.

Suomalainen puutarhayritys

Med hjälp av EnergiaGuru® sparar företag och organisationer pengar på elinköpen