EnergiaGuru® J

Offentliga sektorn Lösning för att minimera kostnader för elförsörjning inom offentliga sektorn – med hänsyn till lagstiftningen

Tjänsten EnergiaGuru® J är avsedd för företag inom offentliga sektorn som är skyldiga att följa upphandlingslagen. Syftet med tjänsten är att spara både din tid och dina pengar. Vi tar hand om allt du behöver för att få ett överkomligt och förnuftigt elavtal för ditt företag. I vår tjänst ingår:

 • Anbudsförfaranden för elavtal enligt upphandlingslagen
  • Utarbetande av material för anbudsförfrågan
  • Arrangerande av konkurrensutsättning
  • Publicering av HILMA-anmälan och utarbetande av protokoll
  • Jämförelse av avtal
  • Anmälan i efterskott
  • Konkurrensutsättning av elpris och marginaler
 • Övervakning och genomförande av strategin för elförsörjning
 • Utarbetande av en aktiv strategi för elförsörjning
  • Skapande av en riskhandbok
  • Skapande av modell för inköpsaktiviteter, med prisgränser

Elupphandling ställer olika börsprodukter till ditt förfogande. Våra analytiker övervakar kontinuerligt elmarknaden och väljer lösningar som passar just dig. Vår service gör det möjligt att uppnå i genomsnitt 20% årsbesparing i ditt företags elkostnader.

EnergiaGurus® verksamhet bygger på exakta marknadsdata och en hybridmodell för elförsörjning som utnyttjar ett varierat utbud av elmarknadens olika alternativ. Efter ibruktagning utlokaliserar du din elförsörjning till ett proffs och behöver bara följa resultaten. Som EnergiaGuru®-användare får du tillgång till förmånlig el – nu och i framtiden.

Ladda ner revisionsmallen här

Räknare

Information om kundpris

2016

2017

2018

Elförsörjning hittills (moms 0 %) 2016 2017 2018
Förbrukning (MWh/år)
Realiserat snittpris (€/MWh)
EnergiaGuru®-pris (€/MWh)*
Skillnad jämfört med EnergiaGuru®-pris i %
Skillnad jämfört med EnergiaGuru®-pris i €/år
pris inklusive regional prisskillnad och systemprodukt, ingen kundspecifik marginal. Dessa är de priser som har uppnåtts av EnergiGuru®-kunder genom åren.

Potentiella besparingar:

Kontakta oss

Kontakta oss

Tanja Sotka

försäljningschef
tel. 045 27 44 184
tanja.sotka@energiaguru.fi

EnergiaGuru® J

Offentliga sektorn

GRUNDUPPGIFTER

Auditering

 • Ibruktagandet av tjänsten inleds genom en auditering som omfattar bland annat en utredning av elförsörjningens dagsläge och sparpotential samt utvecklingsåtgärder och handlingsplan.
 • Det konsumtionsbaserade priset för auditering är 5 000 – 10 000 € (moms 0 %)
 • Auditeringens pris krediteras till fullo under avtalsperioden.

Kostnader för tjänsten under avtalsperioden

 • Du betalar bara om du använder vår tjänst för att effektivera din elförsörjning.
 • Under de tre första åren fakturerar vi 40 % för inbesparingar, varefter vi fakturerar 20 % av realiserade inbesparingar.

Avtalsperiod

 • Avtalsperiodens längd är tre år, varefter avtalet fortsätter tills vidare.

Stjärnklasser

Prisklasser på elmarknaden 2018
Energipriset varierar upp till 50 procent mellan olika företag och i allmänhet debiteras företagen 20,00 € – 60,00 €/MWh. I vilken stjärnklass låg ditt företags pris 2018?


Snittpris: 29,08 €/MWh


Snittpris: 35,52 €/MWh


Snittpris: 41,36 €/MWh


Snittpris: 47,21 €/MWh


Snittpris: 57,27 €/MWh

Yhteistyö EnergiaGurun® kanssa on ollut vaivatonta ja helppoa.

Sähkön kulutuksen hallinnassa useiden käyttöpaikkojen suhteen on omat haasteensa. Kun siihen vielä lisätään energian osto, ovat hyvät neuvot tarpeen. EnergiaGuru®-palvelun kautta olemme saaneet alan ammattilaiset käyttöömme – eikä pelkästään meille edullisen sähkönhankinnan muodossa, vaan myös kokonaisvaltaisen palvelun kautta kattaen ja huomioiden hankintalain edellyttämät lakisääteiset kohdat. Energian oikea-aikaisen oston lisäksi EnergiaGurun® palveluun kuuluvat kilpailutukset aina avauspöytäkirjoista jälki-ilmoituksien tekemiseen. Yhteistyö EnergiaGurun® kanssa on ollut vaivatonta ja helppoa.

Sairaanhoitopiiri

Med hjälp av EnergiaGuru® sparar företag och organisationer pengar på elinköpen