EXPERT PÅ DEN INHEMSKA ELMARKNADEN

Kontrollerar den totala priskonkurrensen för el

Tjänster

Vi följer med elens detaljmarknad för din del. Du får transparent information om realiserade priser och tack vare vår stjärnklassificering följer du lätt med och jämför priser. Vår service möjliggör i genomsnitt 20 % årsbesparing i elkostnader! Vi sköter även upphandling av avtal och byte av avtal. Läs mer och välj ett servicepaket som passar dina behov.

EnergiaGuru® S

50 000 – 1 000 000 kWh

Kontinuerligt konkurrenskraftigt avtal för små konsumtionsmängder

Bevakning av elens detaljmarknad

 • Transparenta uppgifter om realiserade elpriser
 • Stjärnklassificering som stöd för prisjämförelse

Hybridmodell för elinköp

 • Vår upphandlingsstrategi möjliggör användning av olika börsprodukter.
 • Vår analytiker bevakar och väljer optimala lösningar med programmet EnergiaGuru®

Kontinuerlig upphandling och underhåll av elavtal för din del

 • Konkurrensutsättning av elpris och marginaler
 • Ingående av elavtal
 • Uppsägning av elavtal

PRISSÄTTNING

 • Anmälningsavgiften är 500 €, varav 400 € krediteras under avtalsperioden.
 • Efter att ha anslutit dig betalar du endast 50 % av genererade besparingar.

BERÄKNA SPARPOTENTIAL OCH TA TJÄNSTEN I BRUK

EnergiaGuru® M

1000-5000 MWh

Effektiv lösning för att minimera kostnaderna för elförsörjning för stor och mellanstor konsumtion

Bevakning av elens detaljmarknad

 • Transparenta uppgifter om realiserade elpriser
 • Stjärnklassificering som stöd för prisjämförelse

Hybridmodell för elinköp

 • Vår upphandlingsstrategi möjliggör användning av olika börsprodukter.
 • Vår analytiker bevakar och väljer optimala lösningar med programmet EnergiaGuru®

Kontinuerlig upphandling och underhåll av elavtal för din del

 • Konkurrensutsättning av elpris och marginaler
 • Ingående av elavtal
 • Uppsägning av elavtal

PRISSÄTTNING

 • Anmälningsavgiften är 500 €, varav 400 € krediteras under avtalsperioden.
 • Efter att ha anslutit dig betalar du endast 50 % av genererade besparingar.

BERÄKNA SPARPOTENTIAL OCH TA TJÄNSTEN I BRUK

EnergiaGuru® L

Över 5000 MWh

Effektiv lösning för att minimera kostnaderna för elförsörjning för stor och mellanstor konsumtion

Auditering

 • Dagsläge och sparpotential för elförsörjning
 • Utvecklingsåtgärder och handlingsplan

Konkurrensutsättning av elavtal (vid behov)

 • Utarbetande av material för anbudsförfrågan

Utarbetande av en aktiv strategi för elförsörjning

 • Skapande av en riskhandbok
 • Skapande av mallar för inköpsaktivitet med prisgränser

Bevakning av elens detaljmarknad

 • Transparenta uppgifter om realiserade elpriser
 • Stjärnklassificering som stöd för prisjämförelse

Hybridmodell för elinköp

 • Upphandlingsstrategi som möjliggör användning av olika börsprodukter
 • Vår analytiker bevakar och väljer optimala lösningar med programmet EnergiaGuru®

Kontinuerlig upphandling och underhåll av elavtal för din del

 • Konkurrensutsättning av elpris och marginaler
 • Strategienlig anvisning till elbolaget

PRISSÄTTNING

Efter auditeringen och handlingsplanen betalar du bara för genererade besparingar. Kostnaden för auditering beror på din aktuella förbrukning.

BERÄKNA SPARPOTENTIAL OCH TA TJÄNSTEN I BRUK

EnergiaGuru®

Offentliga sektorn

Lösning för att minimera kostnader för elförsörjning inom offentliga sektorn – med hänsyn till lagstiftningen

Auditering

 • Dagsläge och sparpotential för elförsörjning
 • Utvecklingsåtgärder och handlingsplan

Konkurrensutsättning av elavtal enligt upphandlingslagen

 • Utarbetande av material för anbudsförfrågan
 • Arrangerande av konkurrensutsättning
 • Publicering av HILMA-anmälan och utarbetande av protokoll
 • Jämförelse av avtal
 • Anmälan i efterskott

Utarbetande av en aktiv strategi för elförsörjning

 • Skapande av en riskhandbok
 • Skapande av mallar för inköpsaktivitet med prisgränser

Bevakning av elens detaljmarknad

 • Transparenta uppgifter om realiserade elpriser
 • Stjärnklassificering som stöd för prisjämförelse

Hybridmodell för elinköp

 • Upphandlingsstrategi som möjliggör användning av olika börsprodukter
 • Vår analytiker bevakar och väljer optimala lösningar med programmet EnergiaGuru®

Kontinuerlig upphandling och underhåll av elavtal för din del

 • Konkurrensutsättning av elpris och marginaler
 • Strategienlig anvisning till elbolaget

PRISSÄTTNING

Begär offert!

BERÄKNA SPARPOTENTIAL OCH TA TJÄNSTEN I BRUK

Med hjälp av EnergiaGuru® sparar företag och organisationer pengar på elinköpen