EXPERT PÅ ELMARKNADEN I FINLAND

Behärskar elprisets totala konkurrenskraft

ANVÄNDARVÄNLIGT

Det lättanvända programmet garanterar att tjänsten inte orsakar något onödigt merarbete. Upphandlingsstrategin skräddarsys av kunden och elleverantören för att motsvara kundens behov. Dessutom förstärks leveranskedjan med EnergiaGurus® supporttjänst.

KUNDNÄRA

Hos oss är kunden kung och har alltid sista ordet när det gäller att fatta beslut. Vårt mål är att ta fram så förmånliga elpriser som möjligt och hjälpa kunderna göra besparingar på sin elupphandling.

AUTOMATISERAT

För att säkerställa upphandlingsstrategin övervakas upphandlingen med hjälp av förinställda prisintervall. När en prisgräns överskrids larmar programmet genom ett e-postmeddelande. Programmet är webbaserat och kräver ingen installation.

EnergiaGuru®

EnergiaGuru® är ett program som tagits fram av Finlands Energirådgivning Abp. Med EnergiaGuru® kan företag och organisationer enkelt kontrollera upphandling och elförbrukning även tillsammans med sitt elbolag. Tjänsten baseras på neutrala och transparenta jämförelsedata från elhandelsmarknaden.

Med programmet kan man enkelt följa och kontrollera hur elhandeln bedrivs på elbörsen. Uppföljningen täcker även nuvarande och kommande priser på elhandelsmarknaden över hela marknaden. En mer transparent handel och eliminering av mellanhänder ger klara besparingar för kunderna.

EnergiaGuru® ger ett entydigare sätt att se på prissättningen av el. Jämförelser i realtid av elmarknaden och bindning i rätt tid garanterar att kunderna får bästa möjliga pris. Med hjälp av EnergiaGuru®-tjänsten genomlyser vi även elöverföringsmarknaden. Vi redovisar fakta i realtid och ger mångsidigare information om läget på elmarknaden.

Prisosäkerheten på elbörsen kombinerat med de säkerheter på elmarknaden som EnergiaGuru®-systemet ger skapar nya möjligheter för både offentliga aktörer och privata företag.

EnergiaGuru® -produkter

EnergiaGuru®-tjänsten

EnergiaGuru®-tjänsten baseras på fastställda avtalspriser för kunder på elhandelsmarknaden och fastställda inköpsprisgränser för börshandel på elgrossistmarknaden. Den neutrala EnergiaGuru®-tjänsten ger betydande kostnadsfördelar vid upphandling av el.

Kontrollerad kostnadsoptimering, strategi- och prisjämförelsedata om elhandelsmarknaden för kommande år.
Speglar tillförlitligheten och trovärdigheten hos den egna elhandlaren på elhandelsmarknaden.
Nya generationens verktyg för förebyggande bekämpning av prisosäkerhet på elbörsen.
Trygg, förebyggande och enkel styrning av elpriset samt budgetsäkerhet för framtiden.
Som en extra förmån erbjuder EnergiaGuru®-tjänsten även klassificering av elpriser, överföringspriser och förbrukningsprofiler.
Målet är att få förmånlig el med hjälp av transparenta, säkra och kontrollerade prisnivåer, vilket leder till bättre kostnadseffektivitet.
Med hjälp av EnergiaGuru®-tjänsten kan det egna elpriset återspegla prisnivån på elhandelsmarknaden.

Grundtanken är att ständigt förbättra prisnivån och kundens kostnader med den nya transparenta och tillförlitliga EnergiaGuru®-tjänsten.

Tilläggstjänster till EnergiaGuru®

Kontroll av den egna elproduktionen

Med hjälp av EnergiaGuru®-tjänsten och programmet kan du optimera nyttan med din egen elproduktion (t.ex. solel): styra elinköpen när du har mycket eller lite egen produktion. Två nyttor i en – förmånlig egenproduktion kombinerat med förmånlig köpt el.

Vi levererar solelsystem i samarbete med Green Energy Finland. Fråga mer!

Green Energy Finland

Elinspektioner

Genom EnergiaGuru® kan vi erbjuda lagstadgade och allmänna inspektioner av elanläggningar tillsammans med Tukes-certifierade Sähkötarkastus Timo Tanhuala. Vi gör också frivilliga elinspektioner, mätningar av elkvalitet, kontrollmätningar av huvudsäkring och kontrollmätningar av läckström.

TImo Tanhuala

TRANSPARENT JÄMFÖRELSE

Vill du veta hur ditt nuvarande elavtal ligger till i jämförelse med elhandelsmarknaden?  Med hjälp av EnergiaGuru®-tjänsten genomlyser vi även elöverföringsmarknaden så att du får reda på hur konkurrenskraftiga dina elinköpskostnader är. Du får mångsidigare fakta i realtid om läget på marknaden. Med hjälp av EnergiaGuru® klassificerar vi (1–5 stjärnor) ditt nuvarande avtal. Utifrån det är det sedan lätt att planera för en mer ekonomisk framtid.

Med hjälp av EnergiaGuru® sparar företag och organisationer pengar på elinköpen