KONKURRENSKRAFTIGT ELPRIS

EnergiaGuru® erbjuder opartiska jämförelsefakta

Opartiska jämförelsefakta

EnergiaGuru® är först på marknaden med att erbjuda sina kunder elprisets totala konkurrenskraft. Vi ger våra kunder opartiska jämförelser mellan olika aktörer av priser på elenergi och faktorer som påverkar priserna på elöverföring.

Vid prisjämförelse tittar man oftast bara på priset på elenergi, och verksamheten på elbörsen baseras på antaganden och osäkerhet. För att få den rätta prisbilden krävs det ett transparent och rakt samarbete mellan elkunden, elleverantören och elöverföringsbolaget. EnergiaGuru® samlar de separata aktörerna till en effektiv och konkurrenskraftig helhet. Alla parter gynnas av detta samarbete, då elprisets konkurrenskraft och elens totala konkurrenskraft förbättras.

EnergiaGurus® tjänster producerar faktainformation som tas fram i ett direkt samarbete mellan elbolaget, överföringsbolaget och kunden. EnergiaGuru® eliminerar överlappande koncept. Förutom det faktiska elenergipriset innehåller EnergiaGurus® beräkningar även överföringspriset och de faktorer som påverkar det, till exempel mätning av elförbrukningsdiagram och kontroll av rätt elskatteklass. På så sätt får man fram de rätta prisnivåerna, och med noggrann uppföljning kan man jämna ut topparna i elförbrukningen.

Ett förtroendefullt och unikt samarbete med elbolag, nätbolag och elkunder utgör grundförutsättningen för att uppnå bästa pris och produktivitet. På certifikatet ser du vilka el- och nätbolag som använder EnergiaGurus® entydiga koncept och avancerade teknologi.

Med hjälp av EnergiaGuru® sparar företag och organisationer pengar på elinköpen