Hur använder du dina pengar?

Vad sägs om att spara upp till 20 procent av företagets eller organisationens elräkning? För en storkund skulle det innebära en besparing på hundratusentals euro per år. Det är pengar som skulle kunna användas bättre, till exempel till investeringar eller för att skapa nya arbetstillfällen.

Finlands Energirådgivning Abp utvecklade tjänsten EnergiaGuru® i Energimyndighetens regi och med stöd från Uppfinningsstiftelsen år 2013. Våra kunder innehar mer än en tredjedel av Finlands årliga elmarknad. Vi har gett dem en klar besparingsmöjlighet, eftersom vår unika innovation skapar stabilitet och förutsägbarhet på elbörsen, där handeln ofta sker till överpris på grund av bristande information.

Det höga elpriset beror i hög grad på spekulation och på den bristande transparensen på elbörsen. Tack vare EnergiaGuru® kan du äntligen sätta stopp för onödig spekulation och göra dina elinköp till ett skäligt pris.

Läs mer

”HUR MYCKET HAR ERA KUNDER SPARAT SOM MEST?”

Våra kunder har i genomsnitt sparat 20 procent.

”FINNS DET NÅGOT ANNAT LIKNANDE VERKTYG?”

Nej, det gör det inte. Verktyget är baserat på en innovation som fick Uppfinningsstiftelsen att engagera sig.

”FÖRSTOD JAG RÄTT? SOM KUND FÅR JAG INFORMATION OM DE BÄSTA PRISERNA PÅ ELMARKNADEN OCH KAN JÄMFÖRA MINA EGNA AVTAL MED DEM?”

Ja, allt sker anonymt. Vi avslöjar inte våra kunders identitet.

”HUR STYRS FÖRMEDLARE OCH ELBOLAG MED KONCEPTET?”

I konceptet väljer kunden det bästa av de presenterade alternativen, som sedan laddas upp till EnergiaGuru® för att säkerställa en förmånlig elupphandling. Styrningen sker automatiskt direkt från kundens program eller halvautomatiskt efter larminformation från EnergiaGuru®.

EnergiaGurus® sparare;kunder

Våra kunder består av både stora och små företag.

Med EnergiaGuru® kan man göra en rejäl besparing på elkostnaderna och använda pengarna till företagets andra utgifter.

Se våra referenser

Med hjälp av EnergiaGuru® sparar företag och organisationer pengar på elinköpen