Frequently Asked Questions

Dessa är de vanligaste frågorna från våra kunder.

Hur skiljer sig EnergiaGuru® från traditionella mäklare? Vi har varit kund hos mäklare i många år. Vilket mervärde ger ni oss?

Mäklare köper och förmedlar el till kunden på elbörsen. Kundens EnergiaGuru®-program ger färdiga ramar för hur och på vilka villkor mäklaren gör affärer på elbörsen. Mervärdet består av helt oberoende klassificering av elprisets konkurrenskraft och realiserad besparing.

Säljer ni el?

Vi varken säljer eller förmedlar el, så vi är inte en part på elmarknaden. EnergiaGuru®-tjänsten är kundens eget webbaserade program som kunden loggar in sig på.

Vad är ett koncept? Hur fungerar det? Hur väljer jag det bästa konceptet?

Konceptet innehåller flera alternativ för kundens inköp av el. Med hjälp av konceptet tar EnergiaGuru®-tjänsten fram flera möjliga inköpsalternativ och handlingssätt för kunden. EnergiaGurus® analytiker granskar resultaten och ger kunden ett förslag på det mest konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva sättet att upphandla elen.

Hur styrs förmedlare och elbolag med konceptet?

I konceptet väljer kunden det bästa av de presenterade alternativen, som sedan laddas upp till EnergiaGuru® för att säkerställa en förmånlig elupphandling. Styrningen sker automatiskt direkt från kundens program eller halvautomatiskt efter larminformation från EnergiaGuru®.

Hur mycket har era kunder sparat som mest?”

Våra kunder har i genomsnitt sparat 20 procent.

Finns det något annat liknande verktyg?

Nej, det gör det inte. Verktyget är baserat på en innovation som fick Uppfinningsstiftelsen att engagera sig.

Installeras programmet på kundens dator? På vårt företag får vi inte installera externa program.

Programmet installeras inte på datorn. Det är ett helt molnbaserat program, som kunden loggar in sig på.

Förstod jag rätt? Som kund får jag information om de bästa priserna på elmarknaden och kan jämföra mina egna avtal med dem?

Ja, allt sker anonymt. Vi avslöjar inte våra kunders identitet.

Vad har ni för kunder? Hur mycket el förbrukar de?

Våra kunder är stora, små och medelstora företag och offentliga aktörer samt organisationer. De minsta kunderna har en årsförbrukning på cirka 300 MWh och de största cirka 1 TWh.

Är ni verksamma över hela Finland? Ni har inte representanter överallt.

Vi är verksamma över hela Finland. Vår representant kommer gärna till ert företag och berättar mer om EnergiaGuru®. På EnergiaGurus® webbplats finns det också kontaktuppgifter för dem som är intresserade av att spara på elpriset.

På vilket sätt kompletterar ni elbörsen?

Handeln på elbörsen sker med stora poster och stora volymer. På elbörsen syns inte enstaka kunders handel som bara gäller upphandling/inköp av el. Mycket av elhandeln sker direkt mellan två parter (kund/elbolag) och syns inte heller på börsen.

Vad betyder kontroll av överlappande koncept?

På dagens elmarknad behövs det en reservplan ifall marknaden inte utvecklas i förväntad riktning. Flera koncept för olika marknadssituationer körs samtidigt och av dessa används det koncept som passar den aktuella situationen. Genom att kontrollera överlappande koncept undviker man negativa prisrisker i det egna elpriset.

Vad är prisintervall?

Prisintervall används i de koncept som utformats för kundens elupphandling. Ett prisintervall som fokuserar på riskhantering har en övre och en undre gräns för vad som är ett förmånligt elpris för kunden.

På vårt företag funderar vi på att skaffa solel. Kan ni hjälpa oss med det? Vi är även intresserade av billig köpt el.

Ja, vi kan hjälpa till. Kontakta vårt säljteam, så berättar vi mer om Gurupaketet Distribuerad produktion.

Vad kan ni erbjuda för att få bättre elavtal?

Genom klassificerande genomlysning kan vi bättre än med traditionella metoder verifiera elavtal och utveckla upphandlingen av el så att den fungerar både i hög- och lågkonjunktur.

Hur tryggar ni er neutralitet?

Vi är ingen marknadsaktör, som t.ex. förmedlare eller elbolag som agerar på elbörsen. Vi erbjuder ett program som kunden använder för att styra marknadsaktörerna. Vi arbetar nära kunden genom kundens eget EnergiaGuru®-program.

Vi vill inte byta elbolag. Kan vi använda EnergiaGuru® ändå?

Javisst. Ni måste inte byta elbolag för att använda programmet. Med EnergiaGuru® hittar vi en lösning även på detta.

Vi är ett nystartat företag. Vi känner inte ännu till den totala elförbrukningen och kan inget om elmarknaden. Kan ni hjälpa oss?

Ja, det kan vi. Våra experter hjälper er gärna. Våra kontaktuppgifter finns här.

Jag är väldigt dåligt insatt i elmarknaden. Hur mycket måste man känna till om branschen i ert system?

Man behöver inte veta något om elfrågor och elmarknaden. Vi vägleder er och berättar vad ni bör göra i olika situationer och vad som är den bästa lösningen för ert företag.

VI SVARAR GÄRNA PÅ ERA FRÅGOR!