SÄHKÖN HINNAN KILPAILUKYKYÄ

Energiaguru® tarjoaa puolueetonta vertailufaktaa

Puolueetonta vertailufaktaa

EnergiaGuru® tarjoaa asiakkailleen markkinoiden ensimmäisenä sähkön hinnan kokonaiskilpailukykyä. Asiakkaamme saavat meiltä puolueetonta vertailufaktaa sähköenergian hinnoista ja sähkönsiirron hintoihin vaikuttavista tekijöistä eri toimijoiden kesken.

Yleensä hintavertailussa huomioidaan vain sähköenergian hinta ja toiminta sähköpörssissä perustuu olettamuksiin ja epävarmuuksiin. Oikean hintakuvan saaminen edellyttää sähkön vähittäisasiakkaan, sähkön toimittajan ja siirtoyhtiön välistä läpinäkyvää ja suoraviivaista yhteistyötä. EnergiaGuru® yhdistää erilliset toimijat tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Kaikki osapuolet hyötyvät tästä yhteistyöstä sähkön hinnan kilpailukyvyn ja sähkön kokonaisenergiatehokkuuden paranemisena.

EnergiaGuru®:n palvelut tuottavat faktatietoa, joka luodaan suoraan yhdessä sähköyhtiön, siirtoyhtiön ja asiakkaan kanssa. EnergiaGuru® poistaa päällekkäiset toimintamallit. Todellisen sähköenergiahinnan ohella EnergiaGuru®:n laskelmat sisältävät myös siirtohinnan ja siihen vaikuttavat tekijät, kuten sähkön kulutuskäyrien peilauksen sekä oikean sähköveroluokan tarkistamisen. Näin saadaan selville oikeat hintatasot ja tarkan seurannan myötä sähkökulutuspiikkejä saadaan tasaisemmiksi.

Luottamuksellinen sekä ainutlaatuinen yhteistyö sähköyhtiöiden, verkkoyhtiöiden ja sähkön vähittäisasikkaiden kanssa on perusedellytys, jotta saavutetaan paras hinta ja tuottavuus. EnergiaGuru®:n suoraviivaista toimintamallia ja kehittynyttä teknologiaa käyttävät sähkö- ja verkkoyhtiöt tunnistat sertifikaatista.

Perinteisistä sähkömarkkinoista läpinäkyvään ja rehelliseen toimintakulttuuriin.